top of page
4907157.jpg

Training
(หลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐาน)

- ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จป.หัวหน้างาน

- จป.บริหาร

- จป.เทคนิค

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จป./คปอ (ภาษาจีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น)

- พรบ.ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่

- ดับเพลิงเบื้องต้น

- การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR


เป็นต้น

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

bottom of page