top of page

Contact us

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

155/128 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพ ISO, PSM, OSH, TSM

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

Tel: 033-650-362, 087-433-7653 Fax: 038-024377

bottom of page