top of page

อ. ฬุริยา หิมะชาติ

Instructor & Counselor

การศึกษา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาชีววิทยา)


ประสบการณ์

- ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารงานระบบตามมาตรฐานสากล

- ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001,ISO 17052

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตราฐาน ISO 14001


ความชำนาญ

- ระบบการบริหารงานตามมาตรฐานสากล ISO

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ. ฬุริยา หิมะชาติ
bottom of page