top of page

อ.ศุภชัย บุตรภักดี

Instructor & Counselor

การศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์

- Process Operator, Safety Manager ในอุตสาหกรรมโรงกลั่น


ความชำนาญ

- ที่ปรึกษาระบบสิ่งแวดล้อมและอาชีวฯ ผู้ตรวจประเมิน PSM

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ.ศุภชัย  บุตรภักดี
bottom of page