top of page

อ.ฉัตรชัย พากย์สุขี

Instructor & Counselor

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประสบการณ์

- ควบคุมกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงโรงกลั่น และ ปิโตรเคมี


ความชำนาญ

- ที่ปรึกษาระบบ และผู้ตรวจประเมิน PSM

จองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Line: https://lin.ee/7Xp6oC0

Tel: 087-433-7653

E-mail: eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ.ฉัตรชัย  พากย์สุขี
bottom of page