top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

ณ ห้องอบรม K.N.Safety Training Center

อบรม หลักสูตร แนวทางบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

อบรม หลักสูตร แนวทางบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
อบรม หลักสูตร แนวทางบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

ณ ห้องอบรม K.N.Safety Training Center, C2MP+42 Don Hua Lo, Chon Buri District, Chon Buri

เกี่ยวกับอีเวนท์

บริษัท ตะวันออกเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

แนวทางบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง Transport Safety Management (TSM)

โปรโมชั่นรับสิทธิพิเศษส่วนลด 10 % ในการลงทะเบียนแสดงความสนใจ

สำหรับการอบรมเมื่อ บ. ตะวันออก เทรนนิ่งฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองจากกรมขนส่ง เร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

LINE OA : @319txtce   

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page