top of page

ระยะเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)

อัปเดตเมื่อ 18 ต.ค. 2566


บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)


บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) หลักสูตร 3 วัน (18 ชม.)


หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

Transportation Safety Manager (TSM) หลักสูตร 3 วัน (18 ชั่วโมง)

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์/บุคคลทั่วไป

สอนโดยวิทยากรความปลอดภัยในการขนส่ง (กรมขนส่งทางบก)


ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ Logthai Training Center เวลา 08.00 - 16.30 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566


ราคา 5,500 บาท *ยังไม่รวม Vat 7%


ลงทะเบียนสมัครอบรม: https://forms.gle/MonU3Au6yZEi82UGAท่านที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วทางบริษัทจะส่งรายละเอียด ให้ตามช่องทางการติดต่อที่ได้รับจองการจัดอบรม หรือปรึกษา

Tel : 087-433-7653

E-mail : eastern.tc2011@gmail.com

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Comments


bottom of page